Sky, 2/1988, 69.00 x 45.00", ST, © Harold Feist 2/1988