Capo, 1986, 67.00 x 80.00", studio, © Harold Feist 1986